جهت مشاهده طرح‌های عضویت «غرفه‌داران» کلیک کنید.

طرح‌های حامیان

 
انتشار اخبار حامی در سایت نمایشگاه
معرفی حامی در کنفرانس‌های مطبوعاتی
اولویت بنر حامیان در نتایج جستجو
معرفی حامیان در کتاب دیجیتال
سالن سمینار مجازی برای حامیان
لوگوی حامی در صفحه اصلی سایت نمایشگاه
لوگوی حامی در پوستر، کارت دعوت دیجیتال و کلیه ابزارهای تبلیغاتی
تعداد قالب غرفه
تعداد تصاویر در گالری
تعداد تصاویر برای هر محصول
تعداد محصول قابل بارگذاری
تعداد کاتالوگ قابل بارگذاری
تعداد اخبار قابل بارگذاری
نمایش محصولات به‌ عنوان محصولات‌ویژه
تعداد ویدئوهای پخش زنده از محل کارخانه، شوروم یا دفتر غرفه‌دار
افزودن هر محصول با چند قیمت متفاوت (بر اساس ویژگی های هر محصول)
سالن کنفرانس رایگان
امکان تعریف کارکنان غرفه
ثبت اطلاعات محصولات و خدمات از طریق فایل اکسل
دریافت اطلاعات محصولات و خدمات در قالب فایل اکسل
مشاهده اطلاعات و آمار کلیه بازدیدکنندگان نمایشگاه
مشاهده آمار پیشرفته بازدید به همراه نمودار تعاملی
افزودن مدل سه‌بعدی واقعیت افزوده برای محصول
افزودن تصاویر 360 درجه برای محصول
مشاهده اطلاعات و آمار بازدیدکنندگان غرفه
مشاهده نمودار تعداد بازدیدکنندگان روزانه غرفه
امکان ارتباط با مشتریان
تخصیص غرفه اختصاصی با آدرس منحصربفرد
افزودن اطلاعات شرکت در غرفه اختصاصی
امکان ارتباط با دیگر غرفه‌داران
امکان زمانبندی قرار ملاقات و تماس ویدویی با بازدیدکنندگان
امکان افزودن ویژگی‌های منحصربفرد هر محصول
امکان دریافت نشان تأیید هویت (تیک آبی)
امکان تعریف ساعات تطعیلی و شروع به کار غرفه
امکان افزودن ویدیوی محصولات و معرفی شرکت
امکان طراحی غرفه اختصاصی
امکان چیدمان غرفه و غرفه‌آرایی
 
نقره‌ای
40,000,000.0 تومان
یک بار پرداخت
9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد شد
 
انتشار اخبار حامی در سایت نمایشگاه
معرفی حامی در کنفرانس‌های مطبوعاتی
اولویت بنر حامیان در نتایج جستجو
معرفی حامیان در کتاب دیجیتال
سالن سمینار مجازی برای حامیان
لوگوی حامی در صفحه اصلی سایت نمایشگاه
لوگوی حامی در پوستر، کارت دعوت دیجیتال و کلیه ابزارهای تبلیغاتی
تعداد قالب غرفه
تعداد تصاویر در گالری
تعداد تصاویر برای هر محصول
تعداد محصول قابل بارگذاری
تعداد کاتالوگ قابل بارگذاری
تعداد اخبار قابل بارگذاری
نمایش محصولات به‌ عنوان محصولات‌ویژه
تعداد ویدئوهای پخش زنده از محل کارخانه، شوروم یا دفتر غرفه‌دار
افزودن هر محصول با چند قیمت متفاوت (بر اساس ویژگی های هر محصول)
سالن کنفرانس رایگان
امکان تعریف کارکنان غرفه
ثبت اطلاعات محصولات و خدمات از طریق فایل اکسل
دریافت اطلاعات محصولات و خدمات در قالب فایل اکسل
مشاهده اطلاعات و آمار کلیه بازدیدکنندگان نمایشگاه
مشاهده آمار پیشرفته بازدید به همراه نمودار تعاملی
افزودن مدل سه‌بعدی واقعیت افزوده برای محصول
افزودن تصاویر 360 درجه برای محصول
مشاهده اطلاعات و آمار بازدیدکنندگان غرفه
مشاهده نمودار تعداد بازدیدکنندگان روزانه غرفه
امکان ارتباط با مشتریان
تخصیص غرفه اختصاصی با آدرس منحصربفرد
افزودن اطلاعات شرکت در غرفه اختصاصی
امکان ارتباط با دیگر غرفه‌داران
امکان زمانبندی قرار ملاقات و تماس ویدویی با بازدیدکنندگان
امکان افزودن ویژگی‌های منحصربفرد هر محصول
امکان دریافت نشان تأیید هویت (تیک آبی)
امکان تعریف ساعات تطعیلی و شروع به کار غرفه
امکان افزودن ویدیوی محصولات و معرفی شرکت
امکان طراحی غرفه اختصاصی
امکان چیدمان غرفه و غرفه‌آرایی
 
نقره‌ای
40,000,000.0 تومان
یک بار پرداخت
9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد شد
یک خبر
بعد از ده نتیجه اول
معرفی در 1 صفحه
5 روز تا 100 نفر
100
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
طلایی
75,000,000.0 تومان
یک بار پرداخت
9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد شد
 
انتشار اخبار حامی در سایت نمایشگاه
معرفی حامی در کنفرانس‌های مطبوعاتی
اولویت بنر حامیان در نتایج جستجو
معرفی حامیان در کتاب دیجیتال
سالن سمینار مجازی برای حامیان
لوگوی حامی در صفحه اصلی سایت نمایشگاه
لوگوی حامی در پوستر، کارت دعوت دیجیتال و کلیه ابزارهای تبلیغاتی
تعداد قالب غرفه
تعداد تصاویر در گالری
تعداد تصاویر برای هر محصول
تعداد محصول قابل بارگذاری
تعداد کاتالوگ قابل بارگذاری
تعداد اخبار قابل بارگذاری
نمایش محصولات به‌ عنوان محصولات‌ویژه
تعداد ویدئوهای پخش زنده از محل کارخانه، شوروم یا دفتر غرفه‌دار
افزودن هر محصول با چند قیمت متفاوت (بر اساس ویژگی های هر محصول)
سالن کنفرانس رایگان
امکان تعریف کارکنان غرفه
ثبت اطلاعات محصولات و خدمات از طریق فایل اکسل
دریافت اطلاعات محصولات و خدمات در قالب فایل اکسل
مشاهده اطلاعات و آمار کلیه بازدیدکنندگان نمایشگاه
مشاهده آمار پیشرفته بازدید به همراه نمودار تعاملی
افزودن مدل سه‌بعدی واقعیت افزوده برای محصول
افزودن تصاویر 360 درجه برای محصول
مشاهده اطلاعات و آمار بازدیدکنندگان غرفه
مشاهده نمودار تعداد بازدیدکنندگان روزانه غرفه
امکان ارتباط با مشتریان
تخصیص غرفه اختصاصی با آدرس منحصربفرد
افزودن اطلاعات شرکت در غرفه اختصاصی
امکان ارتباط با دیگر غرفه‌داران
امکان زمانبندی قرار ملاقات و تماس ویدویی با بازدیدکنندگان
امکان افزودن ویژگی‌های منحصربفرد هر محصول
امکان دریافت نشان تأیید هویت (تیک آبی)
امکان تعریف ساعات تطعیلی و شروع به کار غرفه
امکان افزودن ویدیوی محصولات و معرفی شرکت
امکان طراحی غرفه اختصاصی
امکان چیدمان غرفه و غرفه‌آرایی
 
طلایی
75,000,000.0 تومان
یک بار پرداخت
9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد شد
3 خبر
جزو 10 نتیجه اول
5 صفحه
10 روز تا 100 نفر
100
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
پلاتینیوم
250,000,000.0 تومان
یک بار پرداخت
9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد شد
 
انتشار اخبار حامی در سایت نمایشگاه
معرفی حامی در کنفرانس‌های مطبوعاتی
اولویت بنر حامیان در نتایج جستجو
معرفی حامیان در کتاب دیجیتال
سالن سمینار مجازی برای حامیان
لوگوی حامی در صفحه اصلی سایت نمایشگاه
لوگوی حامی در پوستر، کارت دعوت دیجیتال و کلیه ابزارهای تبلیغاتی
تعداد قالب غرفه
تعداد تصاویر در گالری
تعداد تصاویر برای هر محصول
تعداد محصول قابل بارگذاری
تعداد کاتالوگ قابل بارگذاری
تعداد اخبار قابل بارگذاری
نمایش محصولات به‌ عنوان محصولات‌ویژه
تعداد ویدئوهای پخش زنده از محل کارخانه، شوروم یا دفتر غرفه‌دار
افزودن هر محصول با چند قیمت متفاوت (بر اساس ویژگی های هر محصول)
سالن کنفرانس رایگان
امکان تعریف کارکنان غرفه
ثبت اطلاعات محصولات و خدمات از طریق فایل اکسل
دریافت اطلاعات محصولات و خدمات در قالب فایل اکسل
مشاهده اطلاعات و آمار کلیه بازدیدکنندگان نمایشگاه
مشاهده آمار پیشرفته بازدید به همراه نمودار تعاملی
افزودن مدل سه‌بعدی واقعیت افزوده برای محصول
افزودن تصاویر 360 درجه برای محصول
مشاهده اطلاعات و آمار بازدیدکنندگان غرفه
مشاهده نمودار تعداد بازدیدکنندگان روزانه غرفه
امکان ارتباط با مشتریان
تخصیص غرفه اختصاصی با آدرس منحصربفرد
افزودن اطلاعات شرکت در غرفه اختصاصی
امکان ارتباط با دیگر غرفه‌داران
امکان زمانبندی قرار ملاقات و تماس ویدویی با بازدیدکنندگان
امکان افزودن ویژگی‌های منحصربفرد هر محصول
امکان دریافت نشان تأیید هویت (تیک آبی)
امکان تعریف ساعات تطعیلی و شروع به کار غرفه
امکان افزودن ویدیوی محصولات و معرفی شرکت
امکان طراحی غرفه اختصاصی
امکان چیدمان غرفه و غرفه‌آرایی
 
پلاتینیوم
250,000,000.0 تومان
یک بار پرداخت
9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد شد
5 خبر روزانه
صفحه اصلی جستجو، در تمام صفحات، بر اساس حروف الفبا و رشته فعالیت
معرفی کامل (10صفحه)، پشت جلد کامل
10 روز تا 300 نفر
100
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود
نامحدود

منو اصلی