نمایشگاه مجازی بستری برای رقابت شرکت های ایرانی است

نمایشگاه مجازی بستری برای رقابت شرکت های

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌هایی که به واسطه کرونا دراقتصاد ایجاد شده‌ است، اظهار کرد: علاوه براین موضوع محدودیت‌های فراوان دیگری‌اعم از محدودیت ترافیکی، زمانی، انرژی، هزینه ای‌و .. وجود دارد که ترکیب این دو بخش امروزه شرایط خاصی‌را برای صنعت نمایشگاهی کشورایجاد کرده‌ است.

حسن فروزان فرد تصریح کرد: از ابتدا که طرح نمایشگاه مجازی‌ایران پیگیری‌می‌شد در جریان زحمات دوستان بودم و همواره به نوبه خود تاکید کردم که تجربه این طرح می‌تواند ارزنده باشد و ما حتما از آن آموزه هایی خواهیم داشت. اما ممکن است در دوره نخست با نکاتی مواجه شویم که باید آنها رااصلاح کنیم.

وی‌با تاکید براینکه شروع این نمایشگاه به نظر من شروع درست وبه موقعی‌است، افزود: باید تجربه کنیم و روی‌آن مطالعه داشته باشیم تا به یک‌روش بهینه اجرای مناسب و زمان بندی بهینه مناسب برسیم که از آن مهمتر نیز جلب مخاطب نهایی است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گره کاری که در طول ۲۰ سال گذشته درنمایشگاه‌های‌کشوروجود داشته و دارد، موضوع جلب مناسب وهدفمند مخاطبان است.

به گونه‌ای که مشارکت کنندگان وغرفه‌داران از اینکه به اندازه کافی دستاورهای و زحمات آنها دیده و زمینه گفت و گوفراهم شده‌است، احساس خوشایندی‌داشته باشند.

فروزان فرد گفت: اینکه اطلاع‌رسانی برای بازدید از این نمایشگاه وبازاریابی درست چگونه‌رخ می‌دهد تا مخاطبان در زمان مناسب به درستی ازاین نمایشگاه بازدید کنند وهمچنین جذابیت‌های لازم را داشته باشد، نکته حیاتی است که امیدوارم با زحمتی که دوستان می‌کشند این اتفاق بیفتد. گروه برگزارکننده نمایشگاه برای تعاملات واستفاده ازظرفیت‌های‌روابط بین الملل اتاق ایران وتهران وسفارتخانه های‌خارجی وایران پیگیرهستند.

وی با بیان اینکه باید هدف‌گذاری‌را خیلی حساب شده و بر پایه واقعیت برای دوره اول تعیین کنیم، تصریح کرد: این تصمیم که برای دوره اول نمایشگاه، حتما دوره زمانی برگزاری طولانی‌تر باشد تا به طورمتوسط میزان بازدیدکنندگان درمیزان موردنظر قراربگیرد پیشنهاد خوبی بود.

عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره فرهنگ‌سازی درخصوص این نمایشگاه اظهار کرد: هر دو طرف باید برای فرهنگ‌سازی تلاش کنند؛ این نمایشگاه با نگاه به نمونه های مشابه خارجی برگزار شده است. از این رو با مطالعه وصرف وقت وهزینه وایجاد تیم‌های کاری‌چندرسانه‌ای که درک خوبی برای‌جلب مخاطب دارند، باید فضای‌فرهنگ‌سازی را فراهم کند.

فروزان فردباتاکید براینکه‌فضای‌مجازی یک فضای بی پایان برای رقابت های جذاب وایده پردازی‌های جالب است،ادامه داد: به نظرمی‌رسد عرضه‌کنندگان کالا وخدمات‌هم نیاز دارند تا این بستر را بستر رقابتی برای‌نمایش توانمندی‌ها و ایده‌پردازی‌های خود قراردهند.

 

 

برای اطلاع از آخرین اخبار نخستین نمایشگاه مجازی ایران می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام  آپاراتلینکدینتلگرامتوییترفیسبوکیوتیوب

1399-12-09/16:27

دیدگاهتان را بنویسید

منو اصلی