iran oman banner

عمان دارای موافقت نامه تجارت آزاد با ۱۶ کشور

عمان دارای موافقت‌نامه تجارت آزاد با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی، ۴ کشور اروپایی، آمریکا و سنگاپور است که در صورت برخورداری از گواهی مبدا عمان با تعرفه صفر به این کشورها صادر می شود.

اخذ گواهی مبداء عمانی تنها در صورت تامین حداقل ۳۰% ارزش افزوده نهایی کالا در مناطق آزاد عمان و ۴۰% ارزش افزوده در سرزمین اصلی جهت برخورداری از مزایای حاصل از قرارداد FTA عمان امکان‌پذیر است.

 

 

1400-06-14/16:27

منو اصلی