سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ISO 9001:2015
هـــایـــســـنـــس

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

این استاندارد را می توان شناخته شده ترین استاندارد در سطح جهان دانست که تا سال ۲۰۱۹ در بیش از ۱.۱۰۰.۰۰۰ سازمان در بیش از ۱۵۰ کشور پیاده سازی شده و گواهی شده است. این استاندارد با این پیش فرض تهیه شده است که رسیدن به کیفیت مورد نظر مشتریان و استمرار در این امر تنها زمانی ممکن است که کلیه فرایندهای مستقیم و غیرمستقیم با کیفیت محصولات و خدمات و رضایت مشتری تحت کنترل قرار گرفته و برای بهبود بیش از پیش آنها تلاش شود.

مخاطبان هدف/کاربران این استاندارد

این استاندارد عمومی بوده و همه سازمانها، شرکتها، موسسات و حتی کسب و کارهایی که به صورت قانونی ثبت نشده اند با هر اندازه و در هر موقعیت جغرافیایی می توانند نسبت به پیاده سازی این استاندارد اقدام و گواهی ان را کسب کنند. یک تاکسی در شهر دوبی کوچک ترین سازمانی است که تاکنون گواهی شده است و یک شرکت چینی با ۱.۲۰۰.۰۰۰ کارمند بزرگترین سازمان. 

اصول مدیریت کیفیت – مبانی نظری

این استاندارد بر مبنای ۷ اصل بنیادین طراحی شده است. پذیرش این اصول پیش نیاز استقار این استاندارد می باشند. به عبارت دیگر، استاندارد ISO 9001 تنها زمانی می تواند اثربخش باشد که مدیران ارشد سازمان به این اصول باور باشند و بدون شک یکی از اصلی ترین علل عدم سیستم مدیریت کیفیت در برخی از سازمانها، عدم اعتقاد تصمیم گیرندگان به این اصول می باشد. این اصول در شکل زیر نشان داده شده اند:

1400-02-01/09:29
دسته بندی ها

منو اصلی