iran oman banner

تشکل ها در نخستین نمایشگاه مجازی ایران حضور می یابند

تشکل های اقتصادی حاضر در نخستین نمایشگاه مجازی ایران غرفه رایگان می گیرند
روابط عمومی نخستین نمایشگاه مجازی ایران

تشکلهای اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران، با دریافت غرفه رایگان از ۵ تا ۲۰ اسفندماه در نخستین نمایشگاه مجازی ایران حضور می یابند.

به گزارش روابط عمومی نخستین نمایشگاه مجازی ایران، در این نمایشگاه که از تاریخ ۵ لغایت ۲۰ اسفندماه برگزار خواهد شد، برای تشکلهای اتاق بازرگانی ایران غرفه های رایگان در نظر گرفته است.

از این رو بسیاری از تشکلهای اتاق بازرگانی ایران برای حضور در نخستین نمایشگاه مجازی ایران اعلام آمادگی کرده اند.

از جمله این تشکلهای حاضر در این نمایشگاه می توان به انجمن شرکت های مهندسی و ساخت(صنایع نفت و نیرو)، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (اپک)، انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی، سندیکای کنسرو ایران، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران اشاره کرد.

همچنین اتاق های بازرگانی مشترک و اتاق های بازرگانی سراسر کشور از غرفه رایگان در نخستین نمایشگاه مجازی ایران برخوردار بوده و اعضای آنها ۱۵ درصد تخفیف دریافت خواهند کرد.

1399-11-09/13:27

منو اصلی