iran oman banner

اختتامیه نمایشگاه ایران و عمان

تقدیر از غرفه‌های برتر و اسپانسر‌ها و ارائه گواهینامه شرکت در نمایشگاه با پایان رسمی نخستین نمایشگاه مجازی اختصاصی ایران و عمان صورت می‌گیرد

روز یک‌شنبه ۱۱ مهرماه آخرین روز برپایی نخستین نمایشگاه مجازی اختصاصی ایران و عمان است.

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه مجازی ایران، در پایان نخستین نمایشگاه مجازی اختصاصی ایران و عمان، ضمن تقدیر از غرفه‌داران برتر و اعطای گواهینامه طلایی به این غرفه‌داران از اسپانسرهای برگزاری نمایشگاه تقدیر به عمل خواهد آمد.

نخستین نمایشگاه مجازی اختصاصی ایران و عمان، با همکاری اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان از ۲۹ شهریور ماه آغاز شد و تا ۴ مهرماه ادامه داشت.

این نمایشگاه برای استمرار ارتباط غرفه‌داران با مشتریان بالقوه و همکاران، به مدت یک هفته تا یک‌شنبه ۱۱ مهرماه ادامه یافت.

در روز پایانی برگزاری نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران و عمان، غرفه‌های برتر نمایشگاه معرفی خواهند شد و گواهینامه طلایی به آنها اهدا خواهد شد.  همچنین از اسپانسرهای برگزاری نمایشگاه مجازی ایران و عمان تقدیر به عمل خواهد آمد.

گواهینامه شرکت در نمایشگاه برای همه غرفه‌های شرکت کننده در این نمایشگاه، به جز غرفه‌های برتر، در طول دو هفته آینده از طریق پنل کاربری نمایشگاه جهت بهره‌برداری شرکت‌ها بارگزاری خواهد شد.

 

2021-10-03/11:55

منو اصلی