اجرای عملیات ساختمان کک سازی، طرح توازن ذوب آهن اصفهان

محل اجرا :اصفهان

تاریخ شروع :۱۳۸۷/۰۳/۲۲

تاریخ پایان :۱۳۸۹/۰۷/۲۷

کارفرما :شرکت ذوب آهن اصفهان

مشاور :شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

مساحت ساخت :۳۵۰۰۰ مترمربع

1400-01-30/12:52
دسته بندی ها

منو اصلی