iran oman banner

فرصت شغلی

اگر فردی مسئولیت پذیر، خلاق، منظم و دارای روابط عمومی بالا…

تجارت خارجی غیرنفتی امارات

به نقل از cnbcarabia ، تجارت خارجی غیرنفتی امارات در نیمه اول 2021 با 27…

فراخوان شرکت در نشست تجاری با شرکت‌های فعال در صنعت غذایی مالزی

مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی از شرکت‌های فعال در…

جلسات تجاری فعالان حوزه شهر هوشمند با نمایندگان شهرداری‌های مالزی

هفته گذشته تعدادی جلسه B2B میان شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شهرداری‌های…

جلسات تجاری فعالان حوزه انرژی با مشتریان بالقوه از مالزی

هفته گذشته تعدادی جلسه B2B میان شرکت‌های ایرانی و مشتریان بالقوه…

فرصت شغلی

اگر فردی مسئولیت پذیر، خلاق، منظم و دارای روابط عمومی بالا…

تجارت خارجی غیرنفتی امارات

به نقل از cnbcarabia ، تجارت خارجی غیرنفتی امارات در نیمه اول 2021 با 27…

فراخوان شرکت در نشست تجاری با شرکت‌های فعال در صنعت غذایی مالزی

مرکز تجاری ایران در امارات متحده عربی از شرکت‌های فعال در…

جلسات تجاری فعالان حوزه شهر هوشمند با نمایندگان شهرداری‌های مالزی

هفته گذشته تعدادی جلسه B2B میان شرکت‌های ایرانی و نمایندگان شهرداری‌های…

جلسات تجاری فعالان حوزه انرژی با مشتریان بالقوه از مالزی

هفته گذشته تعدادی جلسه B2B میان شرکت‌های ایرانی و مشتریان بالقوه…

Iran Oman Poster
پوستر نمایشگاه مجازی ایران
پوستر رویدادهای پیش‌رو

امکانات

با ویژگی‌های نمایشگاه مجازی ایران آشنا شوید

مشاهده بیشتر »

کاتالوگ

تیزر

تبلیغات

حامیان طلایی

مشاهده بیشتر

 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors

حامیان نقره‌ای

مشاهده بیشتر

 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors

اتاق‌های بازرگانی

مشاهده بیشتر

 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors

حامیان تشکلی

مشاهده بیشتر

 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors