حمایت نهادها از متقاضیان دریافت غرفه مجازی در نمایشگاه مجازی ایران

به دنبال برگزاری نمایشگاه مجازی ایران، نهادها و دستگاه‌های مختلف تسهیلات…

فاصله برگزاری بین رویدادهای مجازی را کمتر کنیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: امروزه شرایط ویژه‌ای دردنیا…

تخفیف ویژه برای متقاضیان مشارکت در نمایشگاه مجازی ایران در حوزه فرش دستباف

نخستین نمایشگاه مجازی ایران از پنجم اسفندماه به مدت سه ماه…

در ۲۴ ساعت بازدیدکنندگان ۲۱ کشور مهمان نمایشگاه مجازی بودند

نمایشگاه مجازی ایران در 24 ساعت گذشته میزبان  بازدیدکنندگان از 21…

اتاق مشترک ایران و برزیل به نمایشگاه مجازی ایران آمد

اتاق مشترک ایران و برزیل با امضای تفاهم‌نامه‌ای به لیست حامیان…

حمایت نهادها از متقاضیان دریافت غرفه مجازی در نمایشگاه مجازی ایران

به دنبال برگزاری نمایشگاه مجازی ایران، نهادها و دستگاه‌های مختلف تسهیلات…

فاصله برگزاری بین رویدادهای مجازی را کمتر کنیم

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: امروزه شرایط ویژه‌ای دردنیا…

تخفیف ویژه برای متقاضیان مشارکت در نمایشگاه مجازی ایران در حوزه فرش دستباف

نخستین نمایشگاه مجازی ایران از پنجم اسفندماه به مدت سه ماه…

در ۲۴ ساعت بازدیدکنندگان ۲۱ کشور مهمان نمایشگاه مجازی بودند

نمایشگاه مجازی ایران در 24 ساعت گذشته میزبان  بازدیدکنندگان از 21…

اتاق مشترک ایران و برزیل به نمایشگاه مجازی ایران آمد

اتاق مشترک ایران و برزیل با امضای تفاهم‌نامه‌ای به لیست حامیان…

امکانات

با ویژگی‌های نمایشگاه مجازی ایران آشنا شوید

مشاهده بیشتر »

کاتالوگ

تیزر

تبلیغات

حامیان طلایی

مشاهده بیشتر

 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors

حامیان نقره‌ای

مشاهده بیشتر

 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors

اتاق‌های بازرگانی

مشاهده بیشتر

 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors

حامیان تشکلی

مشاهده بیشتر

 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsers
 • sponsors
 • sponsors
 • sponsors